Ticarethane serbest tüketici abonelik

Ticarethane

Elektrik Piyasası Kanunu ile ülkemizde ilk defa “serbest tüketici” kavramı getirilmiş olup, yıllık tüketimi her yıl Kurulca belirlenen tüketim değerinden fazla olan gerçek veya tüzel kişiler tedarikçilerini seçebilme hakkına sahip serbest tüketicilerdir.

Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile 2019 yılı için serbest tüketici limiti yıllık tüketimi 1600 kWh ve üzeri olarak belirlenmiştir. Bu rakam her sene başında EPDK tarafından yeniden değerlendirilmekte ve uygun görüldüğü ölçüde düşürülmektedir.

Ticarethane abonesi tedarikçileri ile dayanağı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) olan Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliğinde (ASY) belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Abonelik Sözleşmesi imzalar.

Abonelik Sözleşmesi/Anlaşması imzalanırken, Enerji Alım-Satım Bildirim Formu / Bilgilendirme Formu ve varsa Taahhütname tüketiciye imzalamak üzere sunulması gerekir.

Ticarethane Abonelik Süreci

1. Gerekli Evraklar
  • Kimlik Fotokopisi
  • Vergi Levhası Fotokopisi
  • İmza Sirküleri Fotokopisi
  • Sicil Gazetesi Fotokopisi
  • Elektrik Faturası Fotokopisi (son aya ait)
2. Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi

Avel Avrupa Elektriğe tedarik başlangıcında indirimli elektrik enerjisi sözleşmesi imzalanmaktadır.

3. PMUM Kayıt İşlemleri

Web sitemizdeki gereken evraklar tamamlayarak ulaşmanız yeterli olacaktır uzman arkadaşlarımız sizi yerinizde ziyaret ederek indirimli elektrik sözleşmemizi imzalatarak başvurunuzu almış olacaktır. Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi'nde (PMUM) hey ayın 5’ine kadar müşteri kaydı yapılmaktadır.

4. Elektrik Tedariğinin Başlaması

Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi'nde (PMUM) kayıt dönemi sona erdikten sonra ayın 20’sinde PMUM onay durumlarını açıklamaktadır. Geçmişe dönük borcunuz veya enerji aldığınız bir firmadan taahhüttünüz yok ise o ay kullandığınız elektriği AVEL Avrupa Elektrikten almış olursunuz.

5. Sayaç Okuma ve Faturalandırma

Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi'nde (PMUM) kayıt dönemi sona erdikten sonra ayın 20’sinde PMUM onay durumlarını açıklamaktadır. Geçmişe dönük borcunuz veya enerji aldığınız bir firmadan taahhüttünüz yok ise o ay kullandığınız elektriği AVEL Avrupa Elektrikten almış olursunuz.